• כלים לייצוג מידע
  • כלים לעריכת סרטונים
  • יוצרים פוסטרים
  • מחוללי משחקים וחידונים

יוצרים מציאות רבודה - http://www.thinglink.com/      למדריך                             

מצגת אינטראקטיבית -http://prezi.com/       למדריך

תוכן שיתופי - http://erly.com/

ייצוג באמצעות קול http://voicethread.com/

יוצרים אנימציה -http://www.powtoon.com/

יוצרים קומיקס -http://www.toondoo.com/cartoon/25447      

יצירת ציר זמן אינטראקטיבי - http://www.dipity.com/

ענני תגיות -http://www.tagxedo.com/         

 

עורכים לוח שיתופי -http://en.linoit.com/       

פוסטר אינטראקטיבי -http://www.glogster.com/       למדריך

לוח שיתופי - http://padlet.com/        למדריך