13/08/2020, 11:17

מערכת: בית ספר ממלכתי על שם יצחק נבון
קורס: בבני עטרות שומרים על הסביבה (סביבה-תשעא)
אגרון מונחים: אגרון מונחים בנושא הרעש

ר

רעש

רעש הוא....

מצגת PowerPoint רעש משתנה.pptx

רעש משתנה

רעש משתנה של פורום נביחת הכלב

מצגת PowerPoint רעש קבוע.pptx

רעש קבוע

מצורפת השקופית שלנו לרעש קבוע

פורום נביחת הכלב