עשרת הדברות נתנו לעם ישראל כמערכת חוקים לקיומה של חברה מתוקנת, ומהווים בסיס לחברה עד היום.

בבית הספר קיים תקנון המציג מערכת כללים להתנהגות מקובלת ונכונה בקבוצה ובכלל.

1. קרא את תקנון בית הספר ומצא את הקשר בין הדיבר לסעיף המתאים בתקנון.

2. עקוב אחר ההודעות בפורום והגב לחבריך.

בהצלחה,


(עדיין אין נושאים לדיון בפורום זה.)