תמונה של אלה טיב
רשימת ספרי לימוד מעודכנת - תשע"ה
על ידי אלה טיב בתאריך 13/07/2014, 12:55
 

 

להורים שלום,

עקב פרויקט השאלת ספרים רשימות הספרים שונו.

באתר בית הספר הועלו רשימות עדכניות.

הורים שאינם משתתפים בפרויקט השאלת הספרים מתבקשים להתעדכן ולרכוש ספרים על פי הרשימות המופרטות.

 

תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה

דבורה גולן

מנהלת בית הספר