אוצר מילים, מצגת SMART ומשחק לתרגול- יום אנגלית

.