יחידת־הוראה שם הנחייה לפעילות
תצוגת תיקיית קבצים תכנון שבועי

תשע"ג

קישור לאתר אינטרנט פורום כיתה ד3

פורום

קישור לאתר אינטרנט שימושון
תצוגת תיקיית קבצים מפתח הלב

מפתח הלב

יחידת־הוראה 1 קישור לאתר אינטרנט סיפורו של חפץ

מצורף קישור לפעילות סיפורו של חפץ

קישור לאתר אינטרנט פעילות לפורים

מצורף קישור לפעילות פורים

קישור לאתר אינטרנט טקסט מידעי

מצורף טקסט לעבודה

קישור לאתר אינטרנט טקסט מידעי-

מצורף טקסט לעבודה

קישור לאתר אינטרנט מצגת יצחק רבין

מצגת יצחק רבין

קישור לאתר אינטרנט סרטון בריינפופ על ביוגרפיה

ביוגרפיה

קישור לאתר אינטרנט ניהול קונפליקטים

ניהול קונפליקטים

קובץ טבלת מעקב

מצורפת טבלת מעקב

קישור לאתר אינטרנט משפחה ברשת - טכנולוגיה ומשפחה

סרטון

קובץ חיות בתחפושות

חיות בתחפושות בטבע

קובץ שבוע הספר העברי- פעילות מתוקשבת

כיתה ד'

קובץ הגדה לארץ ישראל- משימה מתוקשבת

כיתה ד'

יחידת־הוראה 2 קישור לאתר אינטרנט פעילות בנושא חילוק

מצורפת פעילות

קישור לאתר אינטרנט סימני התחלקות

מצורפת פעילות

קישור לאתר אינטרנט חזקות

מצורפת פעילות

קישור לאתר אינטרנט שברים

רצ"ב אתר המסביר נושאים שונים בשברים

קישור לאתר אינטרנט סדר פעולות

תרגול בנושא סדר פעולות

קישור לאתר אינטרנט יום המשפחה סרטון

סרטון ליום המשפחה

יחידת־הוראה 3 קישור לאתר אינטרנט סביבת הלמידה השיתופית עם ביה"ס בן שמן

סביבת למידה

קישור לאתר אינטרנט מצבי צבירה- מים במטח

מטח

יחידת־הוראה 4 קישור לאתר אינטרנט עשרת הדברות באנגלית

עשרת הדברות באנגלית

קישור לאתר אינטרנט חגים

חגים

קישור לאתר אינטרנט הרכבת מילים

הרכבת מילים

קישור לאתר אינטרנט התאמת צליל למילה

התאמת צליל למילה

קישור לאתר אינטרנט תרגול קריאה

תרגול קריאה

קישור לאתר אינטרנט התאמת אות גדולה לקטנה

התאמת אות גדולה לקטנה

קישור לאתר אינטרנט סידור אותיות

סידור אותיות

קובץ חלוקת הכתה ליום אנגלית להכנת סלט פירות

חלוקת הכתה ליום אנגלית להכנת סלט פירות

יחידת־הוראה 5 קובץ העליות בארץ ישראל

תלמידים יקרים

מצורף קובץ העוסק בעליות לארץ ישראל.

עליכם לבצע את המטלות ולהגיש מודפס עד תאריך 20/1/12

יום חמישי.

יחידת־הוראה 6 קובץ חלוקה לעבודה בקבוצות ספר יהושוע

חלוקה לעבודה בקבוצות ספר יהושוע