[[sectionname]] שם הנחייה לפעילות
שלב א' - חשיפה לנושא דפי תוכן בחוצצים מאגר הנושאים
שלב ב' - בחירת הנושא וסיעור מוחין דף תוכן מעוצב רגע לפני - הנחיות ליצירת סיעור מוחין

הנחיות ליצירת סיעור מוחין

קישור לאתר אינטרנט קישור לסיעור מוחין שנעשה בכיתה - מה נדרש על מנת להפיק יום אנגלית?

.

שלב ג' - עובדים בצוות קובץ חוזה צוותי לעבודה במהלך הפרוייקט - יש לצרף לבלוג לאחר חתימה

.

קובץ יומן מעקב לביצוע הפרוייקט

השתמשו בטבלה זו לתכנון ומעקב התקדמות הפרוייקט שלכם .

שלב ד'- איסוף מידע דפי תוכן בחוצצים איסוף מידע על פי שכבות גיל

תלמידים יקרים,

לפניכם השירים שנבחרו לכל שכבת גיל. אלה יסייעו לכם בבניית מערכי שיעור לכיתות השונות. חקרו את הידע שברשותכם, בהתאמה לרמת שכבת הגיל של הכיתה לה אתם מעבירים את השיעור.

קישור לאתר אינטרנט פעילות לתלמידים- איתור מידע ברשת

הכנסו לאתר "אזרחות דיגיטלית" איגוד האינטרנט הישראלי ללמוד כיצד לחפש באופן מושכל מידע ברשת.

בהצלחה

קישור לאתר אינטרנט פעילות לתלמידים- הערכת מידע ברשת

לא ניתן להפריד בין חיפוש מידע להערכתו

הכנסו לפעילות באתר "אזרחות דיגיטלית" ללמוד כיצד מעריכים מידע אשר מוצאים ברשת האינטרנט

דף תוכן מעוצב איך מתעדים מקורות מידע ?

תיעוד מקורות מידע

שלב ה'- הערכת ביניים קישור לאתר אינטרנט pbl self assesment

יש למלא את הטופס המצורף.

קובץ מחוון אישי להערכת התרומה לעבודת הצוות

.

קובץ הערכת המורה לעבודת צוות מתוקשבת
קובץ הערכת עמיתים במליאה - איך עושים משוב?
שלב ו' - הכנת תוצרים קובץ דוגמה למערך שיעור

תלמידים יקרים,

היעזרו בדוגמה על מנת לתכנן את הפעילויות לכיתות,

בהצלחה.

דפי תוכן בחוצצים כלים דיגיטליים להכנת תוצרים
קובץ ID Card- Demi Lovato

תלמידים יקרים,

עבדו בזוגות. מלאו את הפרטים בתעודת הזהות,

לאחר מכן שלחו אותה לפורום המופיע למטה.

תודה,

עומר ושירה

שלב ז' - הכנת יום שיא (שלב הפרזנטציה) קובץ דף מעקב וביצוע לקראת יום הצגת התוצרים

.

דף תוכן מעוצב טיפים להרצאה בפני קהל

טיפיפ

קובץ מחוון להערכת פרזנטציה בע"פ
שלב ח' - רפלקציה על התהליך קובץ רפלקציה- דף סיום פרוייקט

יש למלא את הרפלקציה ולהעלות לפורום המצורף.

קובץ הערכה עצמית למורה
הצגת תוצרים מתהליך הלמידה דפי תוכן בחוצצים דוגמאות לתוצרים מתהליך הלמידה

פתיח...